Żródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim 1815-1867 w zasobach polskich archiwów państwowych

Żródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim 1815-1867 w zasobach polskich archiwów państwowych

52,00 zł 35,88 zł
Do koszyka

Zamówienie wyślemy 2020-09-21

 

Celem przedstawianego czytelnikowi zbioru źródeł do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim w latach 1815–1867 jest wpisanie się we współczesną tendencję rozszerzania granic badań nad tym zjawiskiem. Jeśli bowiem jedną z największych bolączek wcześniejszych studiów nad chasydyzmem było zawężenie bazy źródłowej do klasycznych tekstów hebrajskich i jidyszowych, to wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd źródeł o innej proweniencji wydaje się mieć zasadnicze znaczenie dla powodzenia podjętego przez historyków przedsięwzięcia. Nowy typ źródeł nie tylko bowiem rozszerza bazę materiałową studiów nad chasydyzmem, lecz także zmienia gruntownie jego postrzeganie. Zgromadzone w tym tomie dokumenty dostarczają przede wszystkim informacji o politycznych dziejach ruchu chasydzkiego, ale też wielu danych o społecznej strukturze ruchu, o relacjach z innymi grupami ludności żydowskiej i nieżydowskiej, o mentalności, życiu codziennym czy wreszcie liczebności zwolenników chasydyzmu w Królestwie Polskim.

Austeria
Broszurowa ze skrzydełkami

ISBN: 978-83-619-7802-2

Liczba stron: 604

Format: 17.0x24.5

Cena katalogowa: 52,00 zł