Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiogafii XIX-XXI wieku

Wspólne dziedzictwo Rzeczpospolita Obojga Narodów w polskiej, litewskiej i ukraińskiej historiogafii XIX-XXI wieku

52,00 zł 36,14 zł
Powiadom mnie

 

Spis treści
Wstęp
Jerzy Maternicki,
Obrazy dziejów jako przedmiot badań historiograficznych
Andrzej Wierzbicki,
Hipotezy powstania państwa polskiego drogą podboju „zewnątrzetnicznego” w historiografii polskiej od końca XVIII do połowy XIX wieku
Obraz Rzeczypospolitej w romantycznej historiografii ukraińskiej XIX wieku
Andrzej Stępnik,
Ukraina i Ukraińcy w koncepcjach „przedmurza”. Preferencje polskich romantyków
Unia lubelska we wschodniosłowiańskiej historiografii drugiej połowy XIX – początku XX wieku
Jolanta Kolbuszewska,
Warszawska szkoła historyczna wobec unii polsko-litewskich
Joanna Pisulińska,
Polska XVI wieku w pracach historycznych Wincentego Zakrzewskiego
Paweł Sierżęga,
Obraz I Rzeczypospolitej w pracach Ludwika Kubali
Mariola Hoszowska,
Dawna Rzeczpospolita we wczesnych pracach Wiktora Czermaka (1882–1887)
Norbert Morawiec,
„Pany! ne bijte sia, to wse Moskali roblat – tatarszczyna!”. Agatona Gillera i Franciszka Henryka Duchińskiego konstruowanie „turańskości Moskali”
Między „Innym” a „Obcym”. Polityka polskiego państwa na ziemiach ukraińskich w badaniach galicyjskich uczniów Michała Hruszewskiego
Eugeniusz Koko,
Stanowisko Rzeczypospolitej wobec Kozaczyzny w piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego
Stanisław Kutrzeba – Oswald Balzer. Długa dyskusja o ustroju dawnej Polski
Tomasz Maćkowski,
Prusy Królewskie i ich związek z Koroną w badaniach historyków polskich II Rzeczypospolitej
Piotr Pasisz,
Problematyka upadku Rzeczypospolitej w twórczości historycznej Celiny Bobińskiej. Wybrane przykłady
Rafał Stobiecki,
Idea jagiellońska w środowisku polskich emigrantów politycznych po 1945 roku
Jurate Kiaupiene,
Pojęcie i interpretacja wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów we współczesnej historiografii litewskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-799-6665-3

Liczba stron: 284

Format: 165x240mm

Cena katalogowa: 52,00 zł