Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych Wirtualne grupy samopomocowe

Marta Kondracka-Szala

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych Wirtualne grupy samopomocowe

45,00 zł
Powiadom mnie

 

Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia, poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych relacjach.

Książka jest skierowana do wszystkich, którzy mają kontakt z osobami w sytuacji trudnej oraz udzielają im wsparcia, m.in. do pedagogów, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych czy lekarzy. Stanowi próbę wypełnienia luki w polskojęzycznej literaturze przedmiotu z tego zakresu. Być może skłoni ona Czytelnika do refleksji nad sytuacją osób stygmatyzowanych w Polsce, a także nad jakością pomocy, która jest im oferowana.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-808-5014-9

Liczba stron: 204

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 45,00 zł