Systemy logistyczne Część 2 Podręcznik technik logistyk, technikum, szkoła policealna

zbiorowa Praca

Systemy logistyczne Część 2 Podręcznik technik logistyk, technikum, szkoła policealna

40,00 zł 31,54 zł
Do koszyka

Zamów teraz, wyślemy jeszcze dziś!

 

Podręcznik został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Znalazły się w nim wiadomości dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, również w ujęciu logistycznym. W podręczniku bardzo szczegółowo omówiono podstawowe pojęcia z zakresu ekologistyki. Scharakteryzowano ekologistykę odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych. Zasadnicza część podręcznika poświęcona jest zagadnieniom logistyki miejskiej, infrastrukturze przesyłowej i transportowej. W tej części omówiono również problematykę zarządzania kryzysowego w mieście. Oddzielne rozdziały poświęcone są logistyce wojskowej, szpitalnej, pocztowej oraz hotelarskiej. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik logistyk na poziomie technikum i szkoły policealnej. Rok dopuszczenia: 2011.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-764-1107-1

Liczba stron: 360

Format: 160x230mm

Cena katalogowa: 40,00 zł