Stanisław Michał Krzyczewski Z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego

Wacław Lipiński

Stanisław Michał Krzyczewski Z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego

65,00 zł 44,85 zł
Powiadom mnie

 

Punktem wyjścia dla napisania tej pracy był zamiar źródłowego zbadania udziału poszczególnych warstw ukraińskiego narodu, a w szczególności ukraińskiej warstwy szlacheckiej, w wielkiej ukraińskiej rewolucji 1648 r. Została napisana na podstawie opublikowanych już materiałów źródłowych i na podstawie niewydanych jeszcze źródeł archiwalnych, zaczerpniętych głównie z Archiwum XX. Czartoryskich w Krakowie, a także z innych dostępnych archiwów krakowskich, lwowskich i warszawskich. Wyszczególnianie źródeł i literaturę przedmiotu czytelnik znajdzie w odsyłaczach, zaś ważniejsze akty podaję w całości na końcu dzieła.

Napoleon V
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-654-9593-8

Liczba stron: 330

Format: 24.0x16.8

Cena katalogowa: 65,00 zł