Stan Bibliotek w Polsce Raport 2014 Libraries in Poland The 2014 Report

Stan Bibliotek w Polsce Raport 2014 Libraries in Poland The 2014 Report

60,00 zł
Powiadom mnie

 

„Stan bibliotek w Polsce. Raport 2014” to czterdziesty czwarty rocznik, trzeci w rozszerzonym zakresie przedmiotowym i podmiotowym. Analizą objęte zostały, oprócz bibliotek publicznych, pozostałe biblioteki wykazywane w statystyce Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), tj. naukowe, pedagogiczne, fachowe, fachowo-beletrystyczne, ośrodków inte i towarzystw naukowych. Kolejny rok prezentowania danych o ujednoliconym, rozszerzonym zakresie, obejmującym organizację bibliotek w Polsce i wyniki ich działalności daje możliwość porównań zarówno w obrębie poszczególnych kategorii bibliotek, jak i w ogóle bibliotek funkcjonujących w kraju. Może być także podstawą do zestawień ze wskaźnikami ilustrującymi wyniki pracy innych instytucji kultury, nauki i edukacji. Wszechstronna analiza działalności bibliotek, wykorzystująca zarówno liczby bezwzględne, jak i wskaźniki, a także syntetyczny opis uwarunkowań społecznych, ekonomicznych i kulturowych jest niezwykle cennym źródłem informacji, które może posłużyć bibliotekom oraz ich organizatorom do analizy bieżącej działalności, oceny kondycji, zakresu realizowanych zadań oraz stanowić punkt wyjścia do działań perspektywicznych, opracowywania założeń polityki związanej z rozwojem bibliotek, programami wsparcia czy strategiami.
Podobnie jak w poprzednim roczniku, w omówieniu za 2014 r. nie zaprezentowano danych dotyczących organizacji i wyników działalności pozostałych typów bibliotek funkcjonujących w Polsce, tj. bibliotek szkolnych, bibliotek kościelnych oraz bibliotek wojskowych i więziennych. W założeniu informacje o nich będą zamieszczane w roczniku cyklicznie.

„Libraries in Poland. The 2014 Report” is the 44th annual publication of this kind, and the third approaching the subject in an extended overall form. It provides an analysis of the condition of all libraries listed in the statistics of the Central Statistical Office of Poland (hereafter GUS), that is, research, pedagogical, trade, trade and fiction libraries as well as libraries of centres for scientific, technical and economic information centres (hereafter INTE centres) and libraries of scientific societies.
The third presentation of wide-ranging data in a uniform form makes it possible to compare both the individual types of libraries and all libraries functioning in Poland, which provides a basis for comparisons of figures illustrating the attainments of other cultural, academic and educational institutions. Our comprehensive analysis of the activities of libraries, including real figures, indices and synthetic descriptions of social, economic and cultural conditionings, may be a valuable source of information for both libraries and their organizers which will help them analyse their own activity and appraise their current condition and the scope of tasks they carry out. It may also serve as a basis for prospective activities, for the preparation of guidelines on directions of development, support programmes or strategies.

Biblioteka Narodowa
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-700-9801-8

Liczba stron: 280

Format: 200x270mm

Cena katalogowa: 60,00 zł