Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Wydanie 2

Olchowicz Irena, Tłaczała Agnieszka

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Wydanie 2

80,00 zł
Powiadom mnie

 

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Autorki dokonały precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowych informacji i objaśnień w stosunku do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wskazały na specyfikę zawartości merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych zilustrowanych wieloma przykładami według ustawy o rachunkowości i standardów MSR/MSSF. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, finansów i analiz finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów, biegłych rewidentów, analityków finansowych oraz szerokiego gremium osób zajmujących się rachunkowością, sprawozdawczością finansową i analizą ekonomiczno-finansową.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-764-1139-2

Liczba stron: 504

Format: 15.9x22.9

Cena katalogowa: 80,00 zł