Ścieżkami tłumaczy Poezja polska w Bułgarii w latach 1956-1989

Adriana Kovacheva

Ścieżkami tłumaczy Poezja polska w Bułgarii w latach 1956-1989

38,00 zł
Powiadom mnie

 

Autorka umieszcza poezję polską w sieci porównań złożonej z przekładów na język bułgarski, a także z twórczości własnej tłumaczy, listów i wypowiedzi metaliterackich. Celowość tego zabiegu służy refleksji nad słowiańskimi przekładami, stanowiąc dowód na podobieństwa i różnice kulturowe w ramach języków blisko spokrewnionych, co podkreśla wagę tożsamości jednostkowych (osób i zbiorowości) w porozumieniu międzykulturowym. Opisy wybranych faktów z historii przekładu poezji polskiej w Bułgarii w latach 1956-1989 pozwalają zrozumieć motywacje tłumaczy, kryteria ich wyborów i sposób, w który pojmowali swoją rolę w kształtowaniu tekstów.

prof. dr hab. Bożena Tokarz

Książka przedstawia swoistą historyczną kartografię etapów w literackich i kulturowych związkach polsko-bułgarskich; czasową mapę dokonań artystycznych. Systematyzuje zainteresowania badaczy i tłumaczy w różnych okresach, a jednocześnie opisuje intelektualne, nawet przyjacielskie relacje międzyludzkie w obrębie dwóch bliskich, choć odmiennych kultur. Szczegółowa analiza działalności przekładowej Dory Gabe, Błagi Dimitrowej i Pyrwana Stefanowa pozwoliła ukazać kontinuum praktyk translatorskich oraz metamorfozy gustu artystycznego w okresie przedwojennym i powojennym.


prof. dr hab. Galia Simeonova-Konach

Pasaże
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-645-1126-4

Liczba stron: 325

Format: 14.8x21.1

Cena katalogowa: 38,00 zł