Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. Krakowskiego 1944-1975 Tom 2 Leksykon biograficzny

Józef Marecki

Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. Krakowskiego 1944-1975 Tom 2 Leksykon biograficzny

59,00 zł 40,71 zł
Do koszyka

Zamówienie wyślemy 2020-08-06

 

Seria zawiera prace omawiające represje komunistyczne wobec Kościoła katolickiego, starając się wypełnić swoją misję w powojennej Polsce.

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie zarówno sylwetek osób duchownych i zakonnych jak i represji, którym im poddano na terenie województwa krakowskiego w latach 1944-1975. Należy wyjaśnić, że po II wojnie światowej granice województwa krakowskiego zmieniały się kilkakrotnie w wyniku reform administracyjnych. Początkowo województwo krakowskie działało w granicach z okresu międzywojennego. W 1946 roku jego granice nieznacznie zmieniono. W 1975 roku jego obszar znacznie się zmniejszył, a część jego dotychczasowego terytorium weszła w skład województwa bielskiego, katowickiego, kieleckiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. W 1999 roku, w wyniku kolejnej reformy administracyjnej, powstało województwo małopolskie z siedzibą władz w Krakowie. Z powyższego wynika, że badania represji wobec duchowieństwa diecezjalnego i osób zakonnych przeprowadzono na obszarze województwa krakowskiego funkcjonującego od chwili wejścia Armii Czerwonej na jego wschodnie tereny w 1944 roku do reformy administracyjnej w 1975 roku.

Avalon
Oprawa twarda

ISBN: 978-83-773-0182-1

Liczba stron: 414

Format: 165x245mm

Cena katalogowa: 59,00 zł