Pragnienie Królestwa August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu

Tomasz Herbich

Pragnienie Królestwa August Cieszkowski, Mikołaj Bierdiajew i dwa oblicza mesjanizmu

34,00 zł 21,99 zł
Do koszyka

Zamówienie wyślemy 2021-01-19

 

Autor książki w ośmiu zawartych w Pragnieniu Królestwa artykułach wykazuje, że Cieszkowski i Bierdiajew reprezentowali dwa istotnie różne oblicza mesjanizmu – podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym znaczeniu jego mesjanizm ma charakter eschatologiczny, wyczekuje końca i patrzy na historię z perspektywy jej transcendentnego kresu, nie zaś – wewnątrz światowego spełnienia.

Autor równocześnie wyraża przekonanie, że nie można żadnego z tych istotnie różnych stanowisk wyłączyć z tradycji mesjanistycznej, i dlatego mesjanizm da się scharakteryzować być może jedynie jako pewną postawę – jako tytułowe pragnienie Królestwa. W zakończeniu książki Herbich stara się pokazać, że różnica między tymi dwoma stanowiskami znajduje swoje odzwierciedlenie także we współczesnych polskich debatach na temat rozumienia mesjanizmu.

Teologia Polityczna
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

Data pierwszego wydania:
2019-01-14

ISBN: 978-83-628-8497-1

Liczba stron: 346

Format: 150x210mm

Cena katalogowa: 34,00 zł