Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania

Marcin Cabak

Podmiotowe uwarunkowania budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobów jego spędzania

35,70 zł
Powiadom mnie

 

Podjęty temat budżetu czasu wolnego osób migrujących zarobkowo i sposobu jego spędzania jest interesujący badawczo, nowy i oryginalny. Stanowi ważne wzbogacenie badań empirycznych nad polskimi diasporami za granicą, które w Lublinie mają już wieloletnią tradycję. Badania o charakterze interdyscyplinarnym zostały ujęte z perspektywy pedagogicznej i dotyczyły życia pozazawodowego osób, które funkcjonują w odmiennych środowiskach społeczno-kulturowych. Oryginalność tematu tej pracy polega na zderzeniu badania czasu wolnego (jako kategorii pedagogicznej) z byciem emigrantem. Autor postawiony problem badawczy rozpatruje w kontekście takich podmiotowych uwarunkowań, jak: wartości osobiste, pełniona rola zawodowa, poczucie obciążenia wykonywaną pracą.

UMCS
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-778-4883-8

Liczba stron: 248

Format: 170x240mm

Cena katalogowa: 35,70 zł