Niewidoczna metafora Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida

Łukasz Niewczas

Niewidoczna metafora Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida

42,00 zł
Powiadom mnie

 

Książka Łukasza Niewczasa bardzo przekonująco potwierdza wagę historycznie ukierunkowanych badań nad metaforą. Jest ona głęboko przemyślaną i efektownie napisaną monografią praktyk metaforyzacyjnych (sposobów posługiwania się metaforą), obecnych w poezji Cypriana Norwida. Wypracowany przez autora scenariusz odsłaniania i interpretacji norwidowskich „strategii mówienia przenośnego" w istotny sposób wypełnia luki w wiedzy 0 języku poetyckim Norwida, a zwłaszcza o mechanizmach semantycznych, rządzących owym językiem i decydujących o sposobie, w jaki autor Vade-mecum postrzegał rzeczywistość. Książka dra Niewczasa (tak ze względu na swoją wysoką wartość poznawczą, jak ze względu na rangę opisywanej poezji) może – i powinna - wpłynąć na intensyfikację badań nad językiem artystycznym Norwida i innych poetów XIX wieku. Z recenzji prof. dra hab. Mariana Stali (UJ)

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Oprawa: Koperta

ISBN: 978-83-730-6633-5

Liczba stron: 348

Format: 145x210mm

Cena katalogowa: 42,00 zł