Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Krzysztof Cebul

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

35,00 zł
Powiadom mnie

 

Pełne powodzenie transformacji systemowej po 1989 r. zależało od włączenia Polski w proces integracji europejskiej. Kosztem tej transformacji jest do dziś m.in. poddanie wewnętrznych przemian oddziaływaniu zewnętrznej presji modernizacyjnej wytwarzanej przez Unię Europejską. Następstwami tego są: kruchość kompromisu integracyjnego i zarazem państwotwórczego, zawężenie percepcji procesu integracji do jej wymiaru gospodarczego oraz znaczne przyspieszenie dostosowawcze. W miarę zbliżania się terminu wejścia Polski do UE ów kompromis podlegał pogłębiającej się destrukcji i czynił przestrzeń dyskursu parlamentarnego coraz bardziej dysfunkcjonalną. Przestrzeń tę autor przedstawia w książce jako uskrajnioną polaryzację odmiennych obrazów miejsca i roli Polski w Unii, pomiędzy którymi brak jest mediacji. U podstaw tych obrazów leżą zróżnicowane oceny zapoczątkowanego blisko trzy dekady temu procesu przemian ustrojowych.

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Oprawa miękka

Data pierwszego wydania:
2018-09-07

ISBN: 978-83-809-0411-8

Liczba stron: 465

Format: 16.9x23.6

Cena katalogowa: 35,00 zł