Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Od socjalizmu do Przemysłu 4.0

Tomasz Olejniczak

Japońskie fabryki hybrydowe w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Od socjalizmu do Przemysłu 4.0

74,90 zł 51,68 zł
Do koszyka

Zamów teraz, wyślemy jeszcze dziś!

 

Książka jest wynikiem kilkuletnich badań nad japońskimi fabrykami w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Fabryki te są określane mianem hybrydowych, ponieważ stosują mieszankę japońskich i lokalnych metod zarządzania.
Wyniki badań ilustrują w jaki sposób w fabrykach tych udało się skutecznie wdrożyć japońskie metody produkcji przy jednoczesnej lokalizacji zarządzania oraz opisują skalę działania japońskich przedsiębiorstw, a także ich wpływ na rozwój Polski i regionu.
Książka podejmuje również temat ewoluującej natury procesu hybrydyzacji w epoce transformacji ustrojowej i umiędzynarodowienia, aż po czwartą rewolucję przemysłową.
***
Dr Tomasz Olejniczak – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania The University of Tokyo. Stypendysta Japan Foundation, japońskiego Ministerstwa Edukacji, Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań Japonistycznych, Association of Japanese Business Studies oraz Japan Academy of International Business Studies. Zainteresowania badawcze dra T. Olejniczaka obejmują zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz historię biznesu

Poltext
Broszurowa ze skrzydełkami

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-817-5008-0

Liczba stron: 356

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 74,90 zł