Inwestowanie na rynku akcji Jak ocenić potencjał rozwojowy firm notowanych na GPW w Warszawie

Nawrocki Tomasz, Jabłoński Bartłomiej

Inwestowanie na rynku akcji Jak ocenić potencjał rozwojowy firm notowanych na GPW w Warszawie

55,00 zł 40,29 zł
Powiadom mnie

 

W książce przedstawiono – z perspektywy inwestora giełdowego – ekonomiczno-finansowe zasady oceny potencjału rozwojowego spółek giełdowych działających w różnych branżach gospodarczych. Poprzez wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz zastosowanie wybranych wskaźników można nie tylko oszacować majątkowy potencjał innowacyjny przedsiębiorstw, ale również wskazać te spółki, które znajdują się na ścieżce wzrostu. Inwestując w te podmioty można osiągnąć dodatnią stopę zwrotu przekładającą się na wzrost wartości ich portfela inwestycyjnego. Proponowane alternatywne podejście umożliwia również szybkie dostrzeżenie zbliżających się problemów finansowych podmiotów, których akcje są już w posiadaniu inwestora.

W książce autorzy skoncentrowali się na:
- pojęciu potencjału przedsiębiorstw i jego specyfice ze względu na rodzaj prowadzonej działalności,
- charakterystyce podstawowych źródeł danych finansowych o spółkach giełdowych (sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa),
- obszernych przykładach ukazujących w jaki sposób przeprowadzić i zinterpretować analizę potencjału spółek, reprezentujących cztery główne sektory gospodarki – produkcyjny, handlowy, usługowy oraz finansowy.

CeDeWu
Oprawa miękka

Wydanie: drugie

ISBN: 978-83-810-2150-0

Liczba stron: 262

Format: 165x235mm

Cena katalogowa: 55,00 zł