Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne osób o psychopatycznej strukturze osobowości.

Krzysztof Nowakowski

Inteligencja emocjonalna a kompetencje społeczne osób o psychopatycznej strukturze osobowości.

29,90 zł
Powiadom mnie

 

Celem prezentowanych badań było poszukiwanie mechanizmu umożliwiającego psychopatom skuteczne manipulowanie i wykorzystywanie otoczenia społecznego pomimo przejawianych nieprawidłowości procesów emocjonalnych...

Uzyskane przez Autora wyniki mają znaczące poznawcze implikacje: przemawiają przeciwko założeniu o występowaniu zgeneralizowanego deficytu emocjonalnego w psychopatii oraz wspierają sugestie dotyczące uwzględniania różnych jej podtypów. Wyniki uzyskane w rozprawie mają również implikacje praktyczne (...) Są to implikacje dla diagnozy psychopatii, profilowania nieznanego sprawcy, gdy nosi on rysy psychopatyczne oraz tworzenia programów korekcyjno-resocjalizacyjnych dla psychopatów.
Z recenzji dr. hab. prof. UJ Agnieszki Niedźwieńskiej
Podsumowując część teoretyczną recenzowanej pracy należy wyraźnie podkreślić, że jej zawartość w sposób wyczerpujący uzasadnia realizację projektu badawczego, który polega na poszukiwaniu związków między nasileniem inteligencji emocjonalnej a poziomem kompetencji społecznych u osób o psychopatycznej strukturze osobowości. Uważam, że Autor w sposób kompetentny i trafny wykorzystał istniejący dorobek z obszarów psychologii klinicznej, psychologii sądowej i psychiatrii po to, aby uzasadnić koncepcję badań własnych nad podjętym problemem badawczym.
Z recenzji dr hab. prof. KUL Iwony Niewiadomskiej

Krzysztof Nowakowski - doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, absolwent psychologii i socjologii UJ, adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu Akademii Ignatianum w Krakowie. Zajmuje się psychologią kliniczną i psychologią sądową. Autor opracowań dotyczących problematyki osobowości psychopatycznej oraz socjoterapii.

WAM
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-277-1008-6

Liczba stron: 160

Format: 232x156mm

Cena katalogowa: 29,90 zł