Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych Diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych

Grudziewska Ewa, Lewicka-Zelent Agnieszka

Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych Diagnoza weryfikacyjna programu zajęć fakultatywnych

40,00 zł
Powiadom mnie

 

Zaprezentowana w publikacji autorska propozycja zajęć fakultatywnych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej dotyczy przede wszystkim rozwijania ich empatii, postawy egzystencjalnej „być”, przejawiającej się otwartością na drugiego człowieka i odpowiedzialnością za niego, umiejętności radzenia sobie ze złością swoją i innych w różnych sytuacjach społecznych oraz uwrażliwiania ich na obowiązujące normy moralne i ich przestrzeganie.

Publikacja skierowana jest do psychologów i pedagogów na co dzień pracujących z osobami niedostosowanymi społecznie, studentów oraz do kadry naukowo-dydaktycznej, która każdego dnia kształci przyszłych pedagogów. Zaproponowany program ma na celu wzbogacenie tych istniejących już na poziomie kształcenia akademickiego o treści umożliwiające przyszłym pracownikom jeszcze sprawniejsze realizowanie planów zawodowych.

Difin
Oprawa miękka

ISBN: 978-83-793-0942-9

Liczba stron: 172

Format: 16.0x23.0

Cena katalogowa: 40,00 zł