Archeologia epok brązu i żelaza Tom 1 Studia i materiały

Archeologia epok brązu i żelaza Tom 1 Studia i materiały

49,00 zł
Powiadom mnie

 

Spis treści Contents
Od Redakcji (Jacek Gackowski).
Archeologia
Archaeology
Anna Rembisz
Dary wotywne ze środowisk wodnych społeczności południowo-zachodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego od późnego neolitu do wczesnej epoki żelaza
Late Neolithic to Early Iron Age period votive offerings from water environment from the area of the south-western Baltic Sea
Kamil Adamczak
Wschodni zasięg występowania złotych lunul kultury pucharów dzwonowatych w Europie i próba ich interpretacji
Eastern range of Bell Beaker Culture's gold lunulae occurrence in Europe and an attempt of their interpretation
Małgorzata Kurzyńska
Wielokulturowe cmentarzysko ze środkowej epoki brązu i epoki żelaza w Grudziądzu-Owczarkach, gm. Grudziądz (stanowisko 20)

Multicultural cemetery of Middle Bronze Age and Iron Age in Grudziądz-Owczarki, Grudziądz commune (site 20)
Anna Rembisz

Znaleziska naczyń, ozdób, broni i narzędzi z Jeziora Gągnowskiego w Nętnie, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 38)
jewellery, weapons and tool finds from the Gągnowskie Lake, Nętno in Drawsko Pomorskie district (site 38)
Rafał Jędrzejewski

Pochówek szkieletowy ludności kultury łużyckiej w Kałdusie, gm. Chełmno (stanowisko 4)

Inhumation burial of Lusatian Culture people's in Kałdus, Chełmno commune (site 4)

Jacek Gackowski

Kilka uwag o narzędziach myśliwskich i broni z surowców organicznych z początku epoki żelaza

Some remarks on hunting gear and weapons of organic material from the beginning of Iron Age

Grzegorz Osipowicz

Wyroby krzemienne i kamienne z osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża (stanowisko 6) w świetle analizy traseologicznej (materiały z lat 1997-2003)

Flint and stone products from Lusatian Culture people's defensive settlement in Grodno, Chełmża commune (site 6) in the light of traceological analysis (materials from years 1997-2003)

Arkadiusz Koperkiewicz

Grób skrzynkowy ludności kultury pomorskiej z Tytlewa, gm. Lisewo (stanowisko 12)

Pomeranian Culture people's cist grave in Tytlewo, Lisewo commune (site 12)

Nauki przyrodnicze i geofizyczne Natural and geophysical sciences

Anna Filbrandt-Czaja

Historia działalności człowieka w rejonie Jeziora Grodzieńskiego koło Chełmży w świetle analizy pyłkowej

History of human activities in the vicinity of Grodno Lake near Chełmża in the light of pollen analysis

Renata Bednarek, Maciej Markiewicz

Ślady zabudowy osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Grodnie, gm. Chełmża (stanowisko 6) na podstawie analizy zawartości fosforu

Traces of buildings of the Lusatian Culture people's defensive settlement in Grodno, Chełmża commune (site 6) on the base of phosphorus contents analysis.

Piotr Lamparski

Wyniki profilowań radarowych osiedla obronnego ludności kultury łużyckiej w Boguszewie, gm. Gruta, woj. kujawsko-pomorskie (stanowisko 1)

Results of yertical georadar profiles of Lusatian Culture people's defensive settlement in Boguszewo, Gruta commune, Kuyavia-Pomerania proyince (site 1).

Wydawnictwo Naukowe UMK
Oprawa miękka

Wydanie: pierwsze

ISBN: 978-83-231-2394-1

Liczba stron: 286

Format: 158x226mm

Cena katalogowa: 49,00 zł