Kontakt

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o.

ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków
centrala: tel. (12) 61 99 500

Zarząd

Henryk Woźniakowski - prezes Zarządu
e-mail: henrykwo@znak.com.pl

Tomasz Gancarz - członek Zarządu, dyrektor ds. planowania i rozwoju
e-mail: gancarz@znak.com.pl

Barbara Kęsek-Bardel - członek Zarządu, dyrektor wydawniczy Znak
e-mail: kesek@znak.com.pl


Danuta Skóra - dyrektor
e-mail: skora@znak.com.pl


Jerzy Illg - redaktor naczelny
e-mail: illg@znak.com.pl

Sekretariat

tel. (12) 61 99 501
fax (12) 61 99 502
e-mail: sekretariat@znak.com.pl

Grupa wydawnicza

Dział Handlowy

Dorota Maciejko - z-ca dyrektora Działu Handlowego ds. procesów
e-mail: dorotama@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 562


Dział Handlowy, obsługa klienta biznesowego
e-mail: handlowy@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 560
(12) 61 99 561

Księgarnia internetowa, obsługa klienta indywidualnego
e-mail: sklep@znak.com.pl
tel. (12) 61 99 569

Dział Praw

Bożena Mól
e-mail: mol@znak.com.pl

Dla przyszłych autorów

pocztaliteracka@znak.com.pl

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o. jest wpisany do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000064794, NIP 676-007-57-68, REGON: 008072826, wysokość kapitału zakładowego 50000 zł.