Wiktor Jerofiejew

Wiktor Jerofiejew urodził się 19 września 1947 roku w Moskwie. Jest rosyjskim pisarzem, publicystą postmodernistycznym.

Jest synem radzieckiego dyplomaty, jego ojciec był tłumaczem Stalina. Przez kilka lat mieszkał w Paryżu. Ukończył studia na Uniwersytecie Moskiewskim w 1970 roku, a pięć lat później został doktorem nauk filologicznych.

W 1979 roku był inicjatorem powstania Metropolu, drugoobiegowego wydawnictwa, które publikowało teksty radzieckich twórców poza cenzurą.

Jest autorem takich książek jak "Rosyjska piękność", "Sąd Ostateczny", "Akimudy", "Różowa mysz".