Piotr Augustyniak

Piotr Augustyniak

(ur. 1977) jest wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, autorem m.in. książek "Inna Boskość. Mistrz Eckhart", "Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki" (2009) i "Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem. Rozprawa o Teologii niemieckiej, Mistrzu Eckharcie, Lutrze, wolnych duchach i boskiej woli" (2013) oraz artykułów publikowanych w „Kronosie”, „Przeglądzie Politycznym” i „Znaku”. Urodzony w Gdańsku, mieszka w Krakowie.