Nina Olszewska

Doktorka nauk humanistycznych i geodetka. Zawodowo związana jest z komunikacją i PR.
Olszewska jest absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu. Publikowała na łamach m.in. Dużego Formatu, magazynu Non/fiction i Krytyki Politycznej.