Mirosław Dzielski

Mirosław Dzielski (1941-1989). Filozof, polityk, działacz opozycji antyreżymowej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, założyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Jest uznawany za twórcę polskiej wersji chrześcijańskiego liberalizmu.