Michał Heller

Michał Heller

Michał Kazimierz Heller urodził się 12 marca 1936 roku w Tarnowie jako syn wybitnego inżyniera Kazimierza Hellera, pracującego w Zakładach Azotowych w Mościcach. Michał Heller po wybuchu II wojny światowej wraz z rodziną udał się do Lwowa, gdzie został wysiedlony przez radzieckie władze na wschodnią Syberię. W 1944 roku rodzina została ponownie przesiedlona w okolice Saratowa. To tam Heller biegle nauczył się władać językiem rosyjskim. Po powrocie do Polski podjął naukę w LO w Tarnowie, a także ukończył Wyższe Seminarium Duchowne. Michał Heller obronił pracę magisterską, która traktowała o egzegezy Księgi Rodzaju. Podjął on także dalsze studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie obronił doktorat z kosmologii relatywistycznej. Ponadto duchowny był także wolnym słuchaczem wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Michał Heller – wybitny teolog, filozof i pasjonat nauk ścisłych


Heller był założycielem Krakowskiej Grupy Kosmologicznej. Jako teolog i późniejszy profesor nauk filozoficznych, specjalizował się w fizyce teoretycznej, kosmologii relatywistycznej oraz relacji na płaszczyźnie nauka – wiara. Kapłan poruszał także zagadnienia dotyczące filozofii przyrody. To autor lub współautor około 100 artykułów fizycznych, publikowanych w 13 czasopismach naukowych i pracach zbiorowych. Michał Heller przez wiele lat publikował w czasopiśmie Acta Cosmologica. Jest autorem działu Kosmologia w Encyklopedii Fizyki Współczesnej PWN, wydanej w 1983 roku. Do historii przeszły jego publikacje, traktujące o tematyce historycznej, umnieszczone w takich czasopismach jak Wiedza i Życie, Postępy, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. Jako pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, Michał Heller w Castel Gandolfo brał udział w seminariach interdyscyplinarnych, jak również kontynuował swoją pracę naukową, wydając liczne książki i artykuły z zakresu fizyki oraz kosmologii, do których zalicza się Wszechświat u schyłku stulecia, „Wieczność – czas – kosmos”, „Mechanika kwantowa dla filozofów czy Początek jest wszędzie. Nowa hipoteza pochodzenia Wszechświata”.

Zdobywca Katolickiego Nobla i Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Michał Heller to laureat wielu nagród i wyróżnień. Otrzymał medal Miasta Tarnowa, a także Złoty Krzyż Zasługi. W 2007 roku zdobył nagrodę prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek i osiągnięcia naukowe. W 2008 roku Michał Heller uzyskał tytuł Małopolanin roku, nadany mu z ramienia Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Duchowny został uhonorowany także Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Orła Białego za wyjątkowe zasługi dla polskiej nauki. To zdobywca nagrody Templetona, krytykowany między innymi przez amerykańskiego filozofa Roberta Carolla, podważającego pogląd Hellera traktujący o matematyczności świata jako dowodu na istnienie Boga. W 2012 roku duchowny otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na uwagę zasługuje także jego Katolicki Nobel za wkład w rozwój nauk ścisłych teologii.