Klementyna Suchanow

Klementyna Suchanow urodziła się w 1974 roku w Kamiennej Górze. Jest polską pisarką, redaktorką, tłumaczką i aktywistką polityczną, działa na rzecz Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Studiowała filologię polską i hiszpańską na Uniwersytecie Wrocławskim, w 2003 roku na tej samej uczelni uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w specjalności literaturoznawstwo.

Prowadzi badania nad życiem i twórczością Witolda Gombrowicza oraz historią i literaturą Ameryki Łacińskiej.

Napisała "Argentyńskie Podróże Gombrowicza" oraz biografię "Gombrowicz. Ja, geniusz", a którą otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike 2018.