Iza Komendołowicz

To dziennikarka, zastępca redaktora naczelnej miesięcznika „Pani”, a także współautorka wywiadu z Witoldem Pyrkoszem.