Henryk Wereszycki

Henryk Wereszycki (1898-1990 ), historyk, znawca dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX w. i monarchii habsburskiej. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, a później Jagiellońskiego.