Henryk Elzenberg

Henryk Józef Marian Elzenberg (1887-1967), filozof, historyk filozofii, profesor Uniwersytetu Toruńskiego.

Zajmował się aksjologią, estetyką i etyką, a także historią literatury francuskiej. Pracował nad stworzeniem zwartego systemu aksjologicznego. Zaproponował rozróżnienie dwóch rodzajów wartości – utylitarną (względną, zaspokajającą pojedyncze potrzeby i pragnienia) oraz perfekcyjną (bezwzględną, doskonałą). W jego ujęciu życie samo przez się nie jest wartością, staje się nią natomiast poprzez obcowanie z innymi wartościami.

Elzenberg przedstawił własną definicję kultury, którą określił jako wartość niezależną od ludzi, będącą sumą rzeczy wartościowych tworzonych przez człowieka

Został odznaczony m.in. Medalem Niepodległości oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.