Henri de Lubac

Henri de Lubac, jezuita i kardynał, był jednym z najwybitniejszych teologów katolickich XX wieku.