Halina Krzanowska

Halina Krzanowska (1926-2004), polska uczona, biolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek PAN.

Autorka około 100 prac z zakresu genetyki zwierząt.

Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Kopernika, laureatka nagród Ministra Edukacji Narodowej, została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaką Zasłużony Nauczyciel PRL.