Anna Romaniuk

Krytyczka literacka, edytorka oraz historyczka literatury. Stypendystka Funduszu Promocji Twórczości, Urzędu Miasta st. Warszawy, a także ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Publikowała na łamach między innymi Tygodnika Powszechnego czy Czasu Kultury.